Grootste niet-commerciele geocaching netwerk
Geopaths - Maak je eigen geoartpagina
Statistieken, GPX, zoeken. alles voor niets
Mails ontvangen over nieuwe caches en logs
Alle geocaching mogelijkeden 100% gratis
Je moet ingelogd zijn om deze cache te loggen of te bewerken.
stats
Toon cache statistieken
In de voetsporen van Poot - OB1A5F
Wandeling door een mooi poldergebied aan de hand van het levensverhaal van de dichter Hubert Cornelisz Poot
Eigenaar: LaChouffe
Log in om de coördinaten te kunnen zien.
Hoogte: -3 meter NAP
 Provincie: Nederland > Zuid-Holland
Cache soort: Multi Cache
Grootte: Micro
Status: Gearchiveerd
Tijd: 1:50 h    Lengte: 7.00 km
Geplaatst op: 16-04-2013
Gemaakt op: 16-04-2013
Gepubliceerd op: 16-04-2013
Laatste verandering: 25-09-2021
3x Gevonden
1x Niet gevonden
0 Opmerkingen
watchers 0 Volgers
29 x Bekeken
1 x Gewaardeerd
Beoordeeld als: n/b
Om de coördinaten en de kaart te zien
van de caches
moet men ingelogd zijn
Cache attributen

Parkeerplaats vlakbij  Magnetische cache 

Lees ook het Opencaching attributen beschrijving artikel.
Beschrijving NL

De voetsporen van Poot

Aan de hand van het levensverhaal van de dichter Hubert Cornelisz Poot in deze beschrijving kunt U de sfeer en historie van Abtswoude in de 17e eeuw weer proeven. De cache is eigenlijk bijzaak. De route gaat ook over een grasdijk, die hier en daar modderig kan zijn. Trek een paar stevige waterdichte schoenen aan en neem een pen mee om te loggen. Kies een mooie dag uit voor de 1,5 uur wandeling door een prachtig poldergebied. Daar je onderweg een aantal keren weilanden kruist geen honden mee.

Deze cache geeft U een mooie wandeling door Abtswoude. De geboortegrond van de 17e eeuwse dichter Huibert Poot. Er is hier in eeuwen niet zoveel veranderd en met het levensverhaal van Hubert Cornelisz Poot kunt U de sfeer in de 17e eeuw weer proeven.


De cache ligt even naast de route op: N 51° 58.ABC' E 004° 21.DEC'
Deze letters kunnen worden ingevuld op een aantal waypoints langs de route.

alt

Huibrecht Corneliszoon Poot werd geboren op een boerderij in Abtswoude in 1689, en was in zijn tijd een bijzonder populaire dichter. Hij was boer en had geen opleiding genoten, maar deze boerendichter was een volksheld in zijn tijd. Over zijn bestaan als boer dichtte hij:

alt
De wandeling is gemarkeerd met een aantal waypoints. Het startpunt ligt op een parkeerterrein in de wijk Tanthof-West.
Waypoint Park N51° 58.715' E4° 20.925'
Hier kun je parkeren. Loop vanaf de aangegeven positie in zuidelijke richting tusssen de twee flatgebouwen door naar
Waypoint Start N51° 58.671' E4° 20.967' en kies het paadje direct na het water rechtsaf in W-richting.

Waypoint Afkort N51° 58.634' E4° 20.730'
Bij de kruising hier kun je linksaf naar de kruising met het St.Maartensrechtpad of rechtsaf de langere route (zie kaartje).
Waypoint Kruising fietspad N51 58.593 E4 20.749

Vroegst bekende vermelding van de polder waar je doorheen wandelt is Papswoude (Popswoude/Poptestwolde ~1144 ). De naam is afkomstig van ene Popta. Hij ontgon een stuk bosrijk en moerassig gebied tussen Delft en Kethel, dat naar hem Popta's Wolde of Popta's Woud werd genoemd. In de loop der eeuwen werd deze naam verbasterd tot Papsouw. Men vond echter het (scheld)woord Paap te volks en men koos later voor het sjiekere Abtswoude, mede onder invloed van het aangrenzende Abtsrecht. De naam Abtswoude wordt voor het eerst genoemd in een oorkonde uit 1214.

Volg het fietspad in ZW richting tot het bankje en ga hierna naar
Waypoint Afsnij N51 58.541 E4 20.594 . Hierna ga je in Z-O richting naar Waypoint Hierrechts N51 58.534 E4 20.622. Hier rechts aanhouden langs de sloot !.
Bij Waypoint Kruising N51 58.650 E4 20.306 ga je rechtdoor naar de kruising met het St.Maartensrechtpad Waypoint Kruising fietspad N51 58.511 E4 20.406 . Hier voorbij ga je links naar Waypoint Afsnij N51 58.541 E4 20.594 . Hierna ga je in Z-O richting naar Waypoint Hierrechts N51 58.534 E4 20.622. Hier rechts aanhouden langs de sloot !.

Je bent nu weer op de Tanthofkade, de graskade die de Kerkpolder ( rechts) scheidt van de Abtswoudsepolder (links). De route is vanaf hier gemerkt met de rood-witte GR tekens. De route die we volgen ademt nog steeds de geest van Huibert Poot. De boerderij in Abtswoude waar de dichter is geboren en heeft gewoond lag ooit aan je linkerhand. Over deze al eeuwenoude Tanthofkade en over de Zuidkade slenterde ook de jonge Huibert Poot met zijn zusje elke dag naar school in Schipluiden. Hierover schreef hij later:

alt

Via een aantal klaphekjes maak je hier een aantal korte oversteken van de weilanden. Tel het aantal horizontale spijlen van een van de klaphekjes: Dit is A.


Waypoint Eendenkooi N51° 58.021' E4° 21.087'
Tel alle cijfers op het bord van de eendenkooi bij elkaar op: Dit is C.

Desondanks had de plaatselijke schoolmeester er wel voor gezorgd dat Poot geinteresseerd raakte in poezie en een actief lid werd van rederijkerskamer "'t Rosmareyn" in Schipluiden. Rederijkerskamers waren in de Gouden Eeuw een belangrijk cultureel fenomeen, maar in de tijd van Poot enigszins op hun retour. Echter in Schipluiden bestond deze traditie nog lang en in de wintermaanden kwamen Abtswoudse boeren regelmatig bijeen in herberg "de Vergulde Valck" in Schipluiden bijeen, om te dichten en te drinken onder leiding van de plaatselijke schoolmeester. "De Vergulde Valk" bestaat nu nog als cafe aan de Dorpsstraat 27 in Schipluiden.


Houd rechts aan bij Waypoint Gr bord N51° 57.968 E4 ° 21.144'

Een prachtig uitzicht over de velden van Midden-Delfland: Over deze plek schreef de dichter Poot:


alt

Al snel leest hij Hooft en Vondel maar ook Horatius, Ovidius en Vergilius, die hij in vertalingen bestudeert. In talrijke verzen toont Poot zijn kennis van de klassieke wereld, Zijn vermogen om de groten als Ovidius en Horatius in hun dichttrant te benaderen wekte veel bewondering voor deze boerenzoon, zonder andere opleiding dan een dorpsschool. In 1716 verscheen zijn dichtbundel "Mengeldichten" en was hij in een klap beroemd. Groot is in deze jaren het aantal vrienden en bewonderaars. Dichters van naam zoeken omgang met de boer van Abtswoude. Hij had geen opleiding genoten en daar verontschuldigde hij zich bij herhaling voor. Bij talrijke voorname personen is hij te gast en velen onder hen mag hij velen ook vrienden noemen. Zo schrijft hij onder andere een

alt
en de zeer bescheiden dankbrief die Van Leeuwenhoek in 1716 schreef:
alt

Op 19 April 1722 huwde zijn zuster Neeltje met Pieter Sprokkenburg en zij vestigde zich in 's-Gravenzande, de woonplaats van haar man. De dichter zal zijn zuster daar ongetwijfeld bezocht hebben en hier ontmoette hij de liefde van zijn leven: de mooie burgemeestersdochter Neeltje 't Hart.

alt

Het leven van Poot was echter vol tragiek. Het duurde vele jaren voordat hij kon trouwen met zijn geliefde Neeltje want haar vader Jacob 't Hart, schepen (burgemeester) van 's-Gravesande, weigerde toestemming te geven aan een arme boer. Pas na diens dood kreeg hij haar jawoord.


Waypoint Sluisje N51 57.954 E4 21.546
Lees hier het grootste getal op de peilschaal. Deel dit door 20 en je vind E.

Behalve zijn minnedichten schrijft de populaire dichter nu ook veel in opdracht: "Huwelykszangen, Lofdichten, Lykklachten, Verjaargroeten, Grafrijmen en Grafdichten". In Januari 1723 schreef hij in een rijmbrief aan zijn vriend Jan Oudaen een moedig besluit nadat hij de dag had doorgebracht met werken op het land:

alt

Spoedig zal hij dus het land en het boerenbedrijf vaarwel zeggen om te gaan leven van schrijfopdrachten van uitgevers en poëzieopdrachten van particulieren in Delft:
Dit was uniek in die tijd.


Waypoint Gemaal N51 58.004 E4 21.609
Op deze plaats heeft het Hoogheemraadschap van Delfland een tussengemaal aangelegd om overtollig water uit de Zouteveense- en Abtswoudsepolder richting het Schiekanaal af te voeren. Tel hier het aantal paaltjes waarmee het hek rondom is verankerd. Deel door 5 en dit is B.

Je staat nu naast de Abtswoudseweg, de eeuwenoude verbindingsweg van Delft met Kethel en Schiedam. De Abtswoudsweg leidt je vanaf hier weer terug richting Delft. Een reis die Huibert Poot in mei 1723 ook heeft gemaakt toen hij zich vestigde als dichter in Delft. Deze periode beschrijft men als zijn:

'Delftsche doolvaert' want het schrijverschap in Delft heeft hem op de rand van de afgrond gebracht. Het schrijven onder dwang ging hem slecht af, en net als iedere populaire artiest kreeg hij vele zogenaamde vrienden in de herbergen. Poot raakte in een depressie en aan de drank. Volgens velen was hij een 'berucht en geruchtmakend nathals' en zelf gaf hij ook toe dat hij: 'geboeyt was door het gulzig zuipen'. Al eind April 1724 keerde de dichter gedesillusioneerd en berooid naar de boerderij Pooten Heul van zijn vader terug: 'Ook vertrok hy, om zich van alle gezelschap des te beterte kunnen ontdoen, met het einde van Grasmaent des jaers MDCCXXIV. de stadt vaer wel zeggende, weder naer buiten. Hier leefde hy straks op nieu, als in zyn element.' Maar de tragedie in Delft legde een smet op zijn leven en deed hem vele vrienden en bewonderaars verliezen. De poëtische inspiratie verminderde en financieel bleef het moeilijk. Bij voorkeur trok hij zich weer 's avonds terug in zijn "fchryfvertrekje, niet onvermakelyk van uitzigt, om zyne leedige uuren te doorbrengen" op de boerderij.


De woonplaats ven de dichter: Waypoint: Pooten Heul N51 58.206 E4 21.575

Huibert Cornelisz. Poot is geboren in 1689 op een boerderij in Abtswoude. Hij had 3 zusters en was de enige zoon van Cornelis Huijbrechtsz. Poot, bouwman te Abtswoude, huisman onder Papsou, en Trijntje Walingsdr Groenheijde. De kaart uit 1712 van Nicolaas en Jacobus Cruquius toont een zestal boerderijen hier. Ooit lag hier houten bruggetje (een "Heul") over de wetering die de Abtswoudseweg hier nog steeds kruist. Dit buurtschap werd ook wel "Vockestaert" genoemd. Ook een militaire stafkaart uit 1876 toont nog steeds de boerderij 'Pooten Heul' aan de Abtswoudseweg, tegenover de kruising met de Mandjeskade.
alt

De vader van Huibert, Cornelis Huijbertz Poot, verhuurt in 1734 zijn huis en 22 morgen wei- en hooiland in 't hoefslag van Vockestaart aan Cent Fransz. van Dijk. Na zijn overlijden in 1738 erven zijn dochters Neeltje, Claasje en Bastiaantje het land en zijn dochter Bastiaantje erft ook de 5 morgen grond waar het huis op staat. Aan de westelijke zijde van de Abtswoudse weg (No. 46) herinnert nu helaas niets meer aan de boerderij. De breedte van de duiker die er nu ligt vormt nu nog een zichtbaar restje van de plannen voor een nooit aangelegde autoweg van Delft naar Schiedam.


Tel het aantal silo's bij de boerderij 'Eben Haezer': Dit is D.

Volg nu weer de Abtswoudseweg (GR merktekens) naar Waypoint SintmaartensrechtpadN51 58.695 E4 21.368 alweer in de voetsporen van de dichter die in mei 1732 wederom naar Delft vertrok. Toen pas trouwde hij met de burgemeestersdochter Neeltje 't Hart en begon in Delft een tabakswinkel. Deze laatste reis droeg hij al tuberculose met zich mee. Poot overleed op oudejaarsdag 1733, op 44-jarige leeftijd, vijf maanden na de dood van zijn eerst en enig kind, de kleine Jakoba. Ter gedachtenis aan haar vluchtig aards bestaan schreef hij zijn laatst, zijn populairst, tevens zijn aandoenlijkst gedichtje:

alt

Velen kennen het grafschrift 'Hier ligt Poot: hij is dood'. Maar dit is niet de tekst waaronder deze volksheld in de Oude Kerk te Delft begraven ligt Want 'in het pad achter den preekstoel naar de zijde van het orgel' is de sobere tekst 'H.K. Poot, obiit 17 12-31 33' aangebracht.Het veel bekendere grafschrift is van Aart Veder en van veel latere datum en heden ten dage is Huibert Poot voor de meeste literatuurliefhebbers 'dood'.

alt

Bij het bankje bij kruising met het St. Maartenrechtpad is de tijd om de cijfers in vullen : N 51° 58.ABC' E 004° 21.DEC'

Vanaf hier ga je bij Waypoint Afslag N51 58.678 E4 21.270 rechts en bij Waypoint Afslag2 N51 58.717 E4 21.253 links en na een stukje rechtdoor kom je terug bij Waypoint Start N51° 58.671' E4° 20.967'


De cache is een filmrolletje waarin alleen de logrol en ligt even naast de route.
Veel plezier met deze "historische" wandel-cache !
Extra waypoints
WP nummer Symbool Soort Coördinaten Beschrijving
Parkeerplaats --- Parkeerplaats
1 Fysiek punt --- Start en eindpunt van de rondwandeling
2 Fysiek punt --- linksaf = korte route
3 Fysiek punt --- Ga zuid-oost
4 Fysiek punt --- Tanthofkade: Hierrechts langs de sloot
5 Fysiek punt --- Tel : Eerste vraag hier ongeveer
6 Fysiek punt --- Eendenkooi: Cijfers op het bordje
7 Fysiek punt --- Bordje GR: Rechts aanhouden
8 Fysiek punt --- Sluisje: Vraag
9 Fysiek punt --- Gemaal: Vraag
10 Fysiek punt --- Abtswoudeseweg: Pooten Heul
11 Fysiek punt --- SintMaartensrechtpad (pauze ?)
12 Fysiek punt --- Afslag: rechts
13 Fysiek punt --- Afslag2 : links
Extra hints
Je moet ingelogd zijn om de hints te zien
Afbeeldingen
Tekst3
Afbeeltsel
Logs: Gevonden 3x Niet gevonden 1x Opmerking 0x Afbeelding 2x Alle logs Galerij