Banner
Je moet ingelogd zijn om deze cache te loggen of te bewerken.
Multi Cache
difficulty terrain
stats
Toon cache statistieken
GeoWolf 15: Van Muy tot Slufter - OB1B05
Een duin- en strandwandeling door de natuurreservaten De Muy en De Slufter.
Eigenaar: GeoWolf
compass Log in om de coördinaten te kunnen zien.
altitude Hoogte: 0 meter
location Provincie: Nederland > Noord-Holland
type Cache soort: Multi Cache
size Grootte: Klein
status Status: Beschikbaar
time Tijd: n/b    wayTo Lengte: 10.00 km
hidden Geplaatst op: 24-10-2007
creation-date Gemaakt op: 05-08-2015
published-date Gepubliceerd op: 05-08-2015
last-mod Laatste verandering: 16-03-2018
Gevonden 1x Gevonden
Niet gevonden 0x Niet gevonden
Opmerking 0 Opmerkingen
watchers 1 Volgers
visits 44 x Bekeken
votes 1 x Gewaardeerd
score Beoordeeld als: n/b
Om de coördinaten en de kaart te zien
van de caches
moet men ingelogd zijn
attributes Cache attributen

Alleen te loggen op Opencaching  Let op: teken  Parkeerplaats vlakbij  Lange wandeling  Deze cache is niet alle tijden te doen.  Cache met veel natuur  Cache is te voet bereikbaar 

Lees ook het Opencaching attributen beschrijving artikel. link
description Beschrijving NL

Een duin- en strandwandeling door de natuurreservaten De Muy en De Slufter, die hun vroege ontstaansgeschiedenis delen, maar door menselijk ingrijpen, en het uitblijven daarvan, inmiddels sterk verschillen qua landschap en flora en fauna. In de valleien van De Muy wandelt u over vaste paden, rond de kreken van De Slufter kunt u uw eigen weg zoeken.

Texel bestond oorspronkelijk uit twee eilanden, Texel en Eierland, die rond 1629 door een zanddijk werden verbonden. Terwijl het binnendijkse land in cultuur werd gebracht, en Texel min of meer zijn huidige vorm kreeg, groeide het strand voor de dijk uit tot een omvangrijk duingebied. Maar deze natuurlijke bescherming vertoonde zwakke plekken en tijdens de stormvloed van 1851 brak de zee op meerdere plaatsen door de duinenrij en overstroomden de uitgestrekte duinvalleien. In de daarop volgende jaren werden de gaten in de duinenrij op één na gedicht en werden in de valleien stuifdijken aangelegd om het land in te polderen en te ontginnen tot weiland.

Zoet en zout
In 1908 staakte het nog jonge Staatsbosbeheer de ontginningswerkzaamheden omdat men steeds meer waarde ging hechten aan de duingebieden waar de zee nog vrij spel had en waar zich inmiddels rond de vele kreken een bijzondere flora en fauna had ontwikkeld, aangepast aan het zoute milieu. Zo ontstonden twee, door een dwarsdijk van elkaar gescheiden duingebieden: de 'zoete' Muy en de 'zoute' Slufter, met zeer verschillend planten- en dierenleven. Terwijl rond de Slufter 'zoutplanten' als zeekraal, lamsoor en Engels gras groeien, en strand- en steltlopers in en rond de kreken zoeken naar voedsel dat door het getij is aangevoerd, komen rond de Muyplas wilgenbossen voor en strijken er zangvogels zoals lijsters, tjiftjaffen en rietgorzen neer om zich te goed te doen aan bramen en de bessen van vlier en duindoorn.

De wandeling
Parkeer aan de Zanddijk op N 53° 07.160' E 004° 48.230' en loop naar ...

WP 1: N 53° 07.242' E 004° 48.036'
Bestudeer het infobord. Noteer het nummer bij de parkeerplaats op het kaartje. Negeer de punt en tel de vijf cijfers op. A =

WP 2: N 53° 06.674' E 004° 46.965'
Wandel naar N 53° 06.880' E 004° 46.535' om te genieten van het uitzicht over De Muy en loop door naar ...

WP 3: N 53° 06.966' E 004° 46.242'
Het drie-cijferige getal is B =
Maak WP 4 door WP 3 te projecteren over 3,03 km en 33,5 graden (ware richting).

WP 4: N 53° ??.???' E 004° ??.???'

Op het schildje staan twee getallen en een letter. Beschouw het bovenste nummer als een getal met twee decimalen en vermenigvuldig het met het onderste getal. C =


Cache: N 53° (A - 16).(C - 1702)' E 004° ((2 * A) + 2).(B - 39)'

Extra hints
Je moet ingelogd zijn om de hints te zien
Beschermde natuurgebieden
Deze cache bevind zich waarschijnlijk in een beschermd natuurgebied NATURA 2000 :
Duinen en Lage Land Texel  -  NL2003060
Duinen en Lage Land Texel  -  NL3009008
natura2000
Afbeeldingen
De Muy