Grootste niet-commerciele geocaching netwerk
Geopaths - Maak je eigen geoartpagina
Statistieken, GPX, zoeken. alles voor niets
Mails ontvangen over nieuwe caches en logs
Alle geocaching mogelijkeden 100% gratis
Je moet ingelogd zijn om deze cache te loggen of te bewerken.
stats
Toon cache statistieken
De Dommel - OB1460 Cache van de maand
Heesakkerheide
Eigenaar: harrieklomp
Log in om de coördinaten te kunnen zien.
Hoogte: 50 meter NAP
 Provincie: België > Prov. Limburg (BE)
Cache soort: Puzzel Cache
Grootte: Groot
Status: Kan gezocht worden
Tijd: 0:30 h    Lengte: 2.00 km
Geplaatst op: 13-11-2011
Gemaakt op: 12-11-2011
Gepubliceerd op: 13-11-2011
Laatste verandering: 22-01-2021
9x Gevonden
0x Niet gevonden
4 Opmerkingen
watchers 0 Volgers
10 x Bekeken
4 x Gewaardeerd
Beoordeeld als: goed
1 x Aanbevolen
Deze cache is aanbevolen door: Zwaantje
Om de coördinaten en de kaart te zien
van de caches
moet men ingelogd zijn
Cache attributen

Let op: teken  Parkeerplaats vlakbij  Let op: doornen  Alleen te loggen op Opencaching  Cache met veel natuur  Wachtwoord nodig om te loggen! 

Lees ook het Opencaching attributen beschrijving artikel.
Beschrijving NL

De cache ligt niet op de aangegeven coördinaten, hier vind je de parkeerplaats. Om de goede coördinaten te vinden zul je onderstaande puzzel op moeten lossen.

De Dommel is een beek en stroomafwaarts een kleinere rivier in de Kempen en de Meierij van 's-Hertogenbosch. Hij meet 120 kilometer, waarvan 35 kilometer op Belgisch (Limburgs) grondgebied en 85 op Nederlands (Brabants) grondgebied.N51°

Geologisch gezien ligt het bovenstroomse dal van de Dommel in de Centrale Slenk. Lang geleden hebben achtereenvolgens de Rijn en de Maas door dit dal en het aansluitende dal van de Kleine Dommel gestroomd, doch deze hebben hun bedding steeds verder naar het oosten verlegd.11.


De Dommel was ooit een belangrijke rivier. In de Romeinse tijd werd er waarschijnlijk op gevaren. Vermoedelijk stroomde de rivier vroeger sneller en was ze dieper uitgesneden in het landschap. Dit veranderde toen de mens ingreep en de oeverbossen kapte om daar hooilanden van te maken. Dit proces was omstreeks 1450 afgerond. Zand kreeg vrij spel en hier en daar werd de rivier daardoor afgesneden en vormden zich stroomversnellingen. Daardoor ging de rivier meanderen. Ook overstromingen kwamen voor, mede door de bouw van watermolens, waartoe immers het water opgestuwd moest worden. Dit gaf aanleiding tot veel conflicten omtrent het maximaal toegestane waterpeil. In 1863 werd Waterschap De Dommel opgericht, in het bijzonder om de wateroverlast te beperken. In de 20e eeuw werden vele doornhagen vernietigd, daar prikkeldraad efficiënter was. De intensivering van de landbouw bracht kunstmest en intensieve veehouderij, dus ook dierlijke mest, waardoor het water van de Dommel zeer voedselrijk werd. Dit werd nog verergerd door de sterke verstedelijking, waardoor de hoeveelheid afvalwater uit huishoudens en industrie steeds toenam. Tot 1950 had zelfs een stad als Eindhoven geen waterzuiveringsinstallatie. Het Dommelwater was buitengewoon smerig, maar in 1963 werd een grote waterzuiveringsinstallatie te Eindhoven geopend, en door transportleidingen zijn daarop ook een groot aantal plaatsen in de regio aangesloten. De zuiveringsinstallatie werd voortdurend uitgebreid.627

Het Vlaamse deel van het stroomgebied begon later met de bouw van zuiveringsinstallaties, maar ook daar zijn inmiddels grote vorderingen gemaakt.E005°

Bleef het gevaar van overstort bij langdurige regenval, waardoor soms toch nog water van slechte kwaliteit in de Dommel terecht kwam. Dit kon worden tegengegaan door de waterbergingscapaciteit van de riolering uit de breiden en door retentievijvers aan te leggen.26.

Delen van de Dommel vielen ten offer aan kanalisatie ofwel het rechttrekken van de Dommel. Dit proces begon al omstreeks 1890 en strekte zich uit tot diep in de tweede helft van de 20e eeuw. Doel was om het water sneller af te voeren en grond te winnen. In het eerste decennium van de 21e eeuw heeft het Waterschap weer plannen ontwikkeld om de Dommel een natuurlijker karakter te geven en de kanalisatie over aanzienlijke afstanden ongedaan te maken. Hierdoor zal tevens de waterbergingscapaciteit van de rivier toenemen.283

Vergeet de logcode voorin het logboekje niet te noteren.

Bron: wikipedia.org

OpenChecker
Deze cache eigenaar geeft je de kans om de eindcoördinaten te controleren. Doe dit voordat je gaat zoeken!
Statistieken: Pogingen: 15 keer, Hits: 8 keer.
Extra hints
Je moet ingelogd zijn om de hints te zien
Afbeeldingen
Nieuwsgierig paard
Grafheuvel
Spoiler